Trụ sở McDonalds Việt Nam

Địa chỉ: 2-6 Bis Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 203040

Email: feedback@vn.mcd.com

Customer Service Hotline: 1900 9001

Liên hệ với chúng tôi