Terms & Conditions

Điều khoản và Điều kiện cho dịch vụ bán hàng trực tuyến

(Thị trường Việt Nam)

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ, VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (“ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG”). ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY MÔ TẢ MỘT SỐ TRÁCH NHIỆM CỦA McDONALD’S VÀ CÁC QUY ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG.

Bằng cách thiết lập, truy cập hoặc sử dụng vào bất kỳ trang web, ứng dụng di động, bản tin gửi đi bằng thư điện tử, đăng ký dịch vụ, và các tài sản kỹ thuật số khác mà theo đó các điều khoản này được đăng hoặc tham chiếu đến (gọi chung là, “Dịch Vụ Trực Tuyến”), người sử dụng sẽ ký kết một thỏa thuận bắt buộc với CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY (sau đây gọi là “McDonald”, “chúng tôi”). Công ty có trụ sở chính tại số 2-6 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người sử dụng được khuyến khích xem lại các Điều Khoản Riêng Tư, là những điều khoản mà chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.

Dịch Vụ Trực Tuyến không được chúng tôi cung cấp, hoặc chủ ý cung cấp cho bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi sử dụng. Người sử dụng khi tham gia Dịch Vụ Trực Tuyến phải từ 13 tuổi trở lên. Trong trường hợp Người sử dụng từ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi (hoặc ở một độ tuổi khác theo quy định pháp luật của quốc gia Người sử dụng), thì Người sử dụng chỉ có thể sử dụng và tham khảo các điều khoản này cùng với cha mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp của Người sử dụng, và họ phải hiểu và đồng ý với các điều khoản này cho phép Người sử dụng sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến.

Người sử dụng hoặc cha mẹ, hoặc người giám hộ của Người sử dụng không đồng ý với các điều khoản này, Người sử dụng phải ngay lặp tức dừng sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến và yêu cầu McDonald’s đóng tài khoản sử dụng dịch vụ mà Người sử dụng đã khởi tạo. Đối với việc gửi yêu cầu hủy bỏ tài khoản, Người sử dụng có thể gửi thư điện tử đến email feedback@vn.mcd.vn, và vui lòng gửi kèm theo địa chỉ email của tài khoản mà Người sử dụng muốn xóa bỏ.

 1. VỀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Tính sẵn có của sản phẩm và dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ của McDonald’s đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ở Dịch Vụ Trực Tuyến, một số sản phẩm và dịch vụ có thể chưa được cung cấp ở một số quốc gia trên toàn thế giới.

Tuân thủ luật giao thông. Người sử dụng cần phải tuân thủ luật giao thông và các quy định liên quan đến luật giao thông bất cứ khi nào sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến. NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN KHI ĐANG LÁI XE HOẶC KHI ĐANG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN HOẶC KHÔNG ĐANG Ở TRẠNG THÁI “DỪNG XE”. Vì lý do an toàn, Người sử dụng chỉ được phép sử dụng dịch vụ trực tuyến khi dừng sử dụng phương tiện giao thông theo luật định và vì an toàn giao thông.

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm đối với các thiết bị và tài khoản sử dụng của mình. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm đối với các thiết bị, phần mềm và các dịch vụ cần thiết để sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến. McDonald’s không đảm bảo Dịch Vụ Trực Tuyến tương thích một cách đầy đủ trên bất kỳ một thiết bị hoặc bất kỳ phần mềm đặc biệt nào. Người sử dụng cũng phải tự chịu trách nhiệm đối với các khoản phí, lệ phí, thuế do gửi tin nhắn, và sử dụng data mà Người sử dụng thiết lập để sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến, bao gồm ngay cả khi trò chuyện với chúng tôi qua tin nhắn, email hoặc qua một phương tiện khác mà Người sử dụng chọn. Người sử dụng chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến với các thiết bị mà Người sử dụng sở hữu hoặc sử dụng theo hệ điều hành được ủy quyền (ví dụ Apple Iphone OS cho các thiết bị của hãng Apple). Nếu Người sử dụng tạo một tài khoản trực tuyến, Người sử dụng có trách nhiệm giữ và bảo mật ài khoản và các hoạt động theo tài khoản. Người sử dụng chỉ có thể tạo lập một tài khoản trực tuyến và phải giữ thông tin tài khoản của mình một cách chính xác.

Quyền cập nhật và chấm dứt Dịch Vụ Trực Tuyến. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng (dù có thông báo hay không thông báo), McDonald;s có thể cập nhật, sửa đổi và chấm dứt Dịch Vụ Trực Tuyến (hoặc cho phép Người sử dụng đăng nhập từ) bất kỳ ứng dụng di động nào của McDonald mà Người sử dụng đã thiết lập trên thiết bị của Người sử dụng.

Cập nhật điều khoản. McDonald’s, bằng quyết định của mình, có thể cập nhật các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo đến Người sử dụng bằng bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi cho là hợp lý ví dụ như công bố thông tin điều khoản mới trên Dịch Vụ Trực Tuyến. Nếu bất kỳ Người sử dụng nào không đồng ý với sự thay đổi này, vui lòng ngưng sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến và yêu cầu McDonald’s khóa tài khoản mà Người sử dụng đã tạo lập. Để khóa tài khoản, vui lòng gửi email cho chúng tôi feedback@vn.mcd.vn

Các doanh nghiệp độc lập sở hữu và điều hành các nhà hàng. Trong khi McDonald’s điều hành và kiểm soát các Dịch Vụ Trực Tuyến, McDonald’s không chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh tại hầu hết các nhà hàng. Thay vào đó, các nhà hàng được hoạt động dưới sự điều hành và quản lý bởi các bên cấp quyền của McDonald’s và một số khác hoạt động bởi các công ty con của McDonald’s (bên được nhượng quyền và các công ty con đó gọi chung là “nhà hàng”). Mỗi nhà hàng tự chịu trách nhiệm và tuân thủ quy định liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người sử dụng, và các vấn đề liên quan đến nhân sự làm việc tại các nhà hàng. Sau đây là CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY, trụ sở tại 2-6 Bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp từ Dịch Vụ Trực Tuyến. McDonald’s và tất cả nhà hàng đều là những nhà tuyển dụng công bằng và cam kết tạo ra một lực lượng lao động đa dạng. Dịch Vụ Trực Tuyến có thể cung cấp đường dẫn (link) liên kết các cơ hội nghề nghiệp này do McDonald’s hoặc do các nhà hàng công bố. Các cơ hội này chỉ dành cho nhà hàng (nói cách khác, dành cho các bên nhượng quyền hoặc công ty con) mà không phải McDonald’s hoặc công ty McDonald’s. Điều này có nghĩa rằng, nhà hàng tự đăng tải thông tin tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm thiết lập các bản yêu cầu công việc, tự ra quyết định tuyển dụng, và các quyết định khác liên quan đến lao động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các nhà hàng đó. McDonald’s cũng như công ty mẹ của McDonald’s không nhận bất kỳ một bản sao thư xin việc nào mà người sử dụng đã nộp cho nhà hàng, là các bên nhượng quyền, cũng như không kiểm soát việc có hay không người sử dụng nhận được lời mời phỏng vấn, hoặc lời mời tuyển dụng, và cũng không quản lý bất kỳ chính sách sử dụng lao động nào của bất kỳ bên nhượng quyền nào. Nếu người sử dụng được bất kỳ một bên chuyển nhượng nào cung cấp lời mời làm việc, chỉ bên tuyển dụng là bên chuyển nhượng, không phải McDonald’s hoặc công ty mẹ của McDonald’s (McDonald’s Corporation), thì bên chuyển nhượng là bên sử dụng lao động của người sử dụng.

Liên hệ với chúng tôi. Khi có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến Dịch Vụ Trực Tuyến, vui lòng gửi yêu cầu đến liên kết “Liên Hệ với Chúng tôi” trong trang Dịch Vụ Trực Tuyến, hoặc gửi thư điện tử về cho chúng tôi theo địa chỉ: feedback@vn.mcd.com

 1. KẾT NỐI VÀ THÔNG BÁO ĐẾN NGƯỜI SỬ DỤNG

Chính sách Tuyên bố về Quyền Riêng Tư của McDonald’s. Chính sách Tuyên bố về Quyền Riêng Tư mô tả chi tiết việc chúng tôi thu thập, sử và chia sẻ thông tin

Làm sao để kết nối với Người sử dụng. Thông qua Dịch Vụ Trực Tuyến, Người sử dụng được quyền chọn thêm các dịch vụ nhận thư điện tử, gửi tin nhắn đến số điện thoại mà Người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc nhận thông báo từ McDonald’s. Ngay khi Người sử dụng lựa chọn phương thức kết nối này, Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng Người sử dụng sẽ nhận được nhận các thông báo về chương trình quảng cáo, thông tin giao dịch và các tin nhắn khác từ McDonald’s. McDonald’s có thể sử dụng thông tin mà Người sử dụng cung cấp để kết nối với Người sử dụng theo Chính sách Tuyên bố về Quyền Riêng Tư của McDonald’s

Hủy kết nối nói chung. Người sử dụng có quyền lựa chọn phương thức kết nối với chúng tôi. Vui lòng đăng nhập và kết nối vào mục hồ sơ tài khoản trên Dịch Vụ Trực Tuyến mà Người sử dụng đang kết nối để lựa chọn và tìm kiếm hướng dẫn hủy kết nối. Người sử dụng cũng có thể thay đổi tùy chọn phương thức kết nối trên thiết bị của mình. Ngoài ra, trong phạm vi phương thức liên lạc, chúng tôi cũng bao gồm cơ hồi hủy kết nối. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng Người sử dụng có thể cần thiết quản lý riêng các tùy chọn kết nối cho mỗi phương thức liên lạc. Ví dụ, Người sử dụng chỉ hủy kết nối để nhận thư quảng cáo, Người sử dụng vẫn có thể nhận tin nhắn quảng cáo nếu Người sử dụng vẫn chưa yêu cầu hủy phương thức liên lạc này. Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để tạo sự thuận tiện để Người sử dụng có thể quản lý phương thức liên lạc, một cách cần thiết Người sử dụng có thể điều chỉnh phương thức liên lạc một cách riêng biệt mà Người sử dụng lựa chọn trên Dịch Vụ Trực Tuyến. Xin vui lòng lưu ý rằng, các yêu cầu liên quan đến hủy tài khoản, hủy phương thức liên lạc liên quan đến giao dịch, cách duy nhất để ngừng hoàn toàn dịch vụ là Người sử dụng được yêu cầu hủy và đóng tài khoản tại Dịch Vụ Trực Tuyến. Cuối cùng, nếu Người sử dụng đang nhận thông tin từ các bên nhận quyền của McDonald’s, thì Người sử dụng cần phải hủy kết nối với các bên nhượng quyền đó một cách trực tiếp.

 1. OFFER AND LOYALTY POINTS

Điều khoản chung. Các điều khoản chung này mô tả cho chương trình MyMcDonald’s Rewards program

Tư cách và Tham gia. Để tham gia chương trình MyMcDonald’s Rewards program, Người sử dụng cần phải đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến. Khách hàng là người đăng ký tài khoản để sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến trước khi triển khai chương trình MyMcDonald’s Rewards program, đều có tham gia bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Trực Tuyến hoặc sau khi ngày công bố chương trình MyMcDonald’s Rewards program.

Ưu đãi. Người sử dụng có thể nhận được các ưu đãi của chúng tôi thông qua Dịch Vụ Trực Tuyến. Các điều khoản chung sau đây được chúng tôi áp dụng cho các ưu đãi: (1) ưu đãi chỉ khả dụng thông qua một dịch vụ trực tuyến cụ thể và cho các sản phẩm được hiển thị và tùy thuộc vào sự sẵn có, và chỉ có ở từng nhà hàng cụ thể, và cho đến ngày hết hạn của ưu đãi; (2) áp dụng khung thời gian phục vụ cụ thể (ví dụ., có những ưu đãi chỉ được phục vụ tại các buổi sáng); (3) ngoại trừ có thông báo rõ ràng đối với các ưu đãi sẽ hết hạn vào ngày quy đổi; (4) mỗi ưu đãi chỉ có thể được sử dụng tại mỗi nhà hàng; (5) ưu đãi không được phép chuyển đổi; và (6) không được phép chuyển đổi ưu đãi thành tiền mặt; (7) ưu đãi chỉ có thể được quy đổi tại các quầy thanh toán tại nhà hàng, thông qua các máy kiosk hoặc drive thru và không được phép sử dụng cho dịch vụ “Delivery Service”. Ngoài ra, có thể có thêm các điều khoản cụ thể khác được áp dụng cho các ưu đãi, và sẽ được chúng tôi thông báo thông qua ứng dụng di động cho lần ưu đãi tiếp theo.  

Quy đổi ưu đãi như thế nào.

Người sử dụng có thể quy đổi ưu đãi khi đặt hàng tại các quầy thanh toán tại cửa hàng hoặc tại các kiosk bằng cách scan mã QR của code ưu đãi hoặc tại quầy Drive Thru bằng cách đọc mã code bao gồm chữ và số cho nhân viên ghi nhận đơn hàng của Người sử dụng

Tích lũy điểm thưởng như thế nào.

Người sử dụng có thể tích lũy điểm thưởng (dựa trên giá trị của đơn hàng và tại một mức tỷ lệ cố định), cụ thể là mỗi 1.000 đồng (một ngàn Việt Nam đồng), Người sử dụng sẽ tích lũy được 1 (một) điểm thưởng. Người sử dụng có thể tham khảo thể lệ chương trình được chúng tôi đăng tải trên ứng dụng di động, website.

 1. Quầy thanh toán hoặc kiosk bằng cách scan mã khách hàng thân thiết điện tử; hoặc
 2. Drive Thru bằng cách độc mã code bao gồm chữ và số cho nhân viên tiếp nhận đơn hàng của Người sử dụng.

Đối với các trường hợp không tuân thủ theo quy trình này, Người sử dụng sẽ không thể tích lũy điểm thưởng hoặc yêu cầu tích lũy lại điểm thưởng. Chúng tôi cũng xin thông báo rằng việc tích hợp điểm thưởng vào tài khoản có thể bị chậm do lỗi kỹ thuật.

Chương trình điểm thưởng và khuyến mại. Tùy từng thời điểm, McDonald’s khởi động chương trình điểm thưởng và tích lũy điểm thưởng cho phép Người sử dụng tích lũy điểm thưởng theo một phương thức mới. Bất kỳ sự thay đổi nào của chương trình sẽ được chúng tôi thông tin rộng rãi trên các phương tiện liên lạc.

Số điểm thưởng tối đa. Số dư điểm thưởng tối đa cho mỗi tài khoản là 100.000 điểm thưởng và tối đa lên đến 20 đơn hàng mỗi ngày (số điểm thưởng được tích lũy). Khi Người sử dụng đạt mốc điểm thưởng tối đa hoặc giới hạn đơn hàng cho mỗi ngày, Người sử dụng sẽ không đủ điều kiện để tích lũy cho đơn hàng tiếp theo của mình trong ngày. McDonald’s có quyền thay đổi phần giá trị này bằng thông báo hoặc không thông báo cho Người sử dụng.

Quy đổi điểm thưởng. Người sử dụng có thể quy đổi điểm thưởng tại các nhà hàng bằng cách quy đổi các sản phẩm được chúng tôi cung cấp một cách miễn phí cho Người sử dụng tại Thực Đơn Quy Đổi Điểm Thưởng (“Sản Phẩm Được Quy Đổi”). Người sử dụng sử dụng ứng dụng (app) McDonald’s to quy đổi điểm thưởng và lấy về cho mình một phần ưu đãi do Người sử dụng lựa chọn từ Thực Đơn Quy Đổi Điểm Thưởng.

Người sử dụng quy đổi ưu đãi tại nơi Người sử dụng đặt đơn hàng của mình:

 • tại quầy thanh toán hoặc quầy kiosk bằng cách scan mã QR hoặc;
 • tại khu vực Drive Thru bằng cách đọc mã code bao gồm chữ và số cho nhân viên nhận đơn hàng của Người sử dụng.

Thực Đơn Quy Đổi Điểm Thưởng. Sản Phầm Được Quy Đổi và số điểm thưởng được yêu cầu để quy đổi Sản Phẩm Được Quy Đổi đều được sao lưu tại mục Thực Đơn Quy Đổi Điểm Thưởng trên ứng dụng di động.

Hết hạn điểm thưởng. Điểm thưởng có thời hạn 12 tháng liên tiếp kể từ ngày Người sử dụng thực hiện giao dịch để tích lũy điểm thưởng. Điểm thưởng ngay khi được thiết lập, sẽ không thể thay đổi. Điểm thưởng hết hạn sẽ được kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng, ví dụ khách hàng phát sinh giao dịch và tích lũy điểm vào ngày không phải là ngày cuối cùng của tháng, 5-10-20… của tháng 1 năm 2020, thì điểm thưởng sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Người sử dụng có thể xem lịch sử giao dịch của mình trong phần ứng dụng.

Refunds 

Hoàn trả. McDonald’s có quyền xóa điểm thưởng bất kỳ lúc nào nếu Người sử dụng hoàn trả sản phẩm vì bất kỳ lý do gì và được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ giá mua. Điều này cũng áp dụng cho việc đổi trả sản phẩm, trừ trường hợp việc đổi trả đối với sản phẩm có giá trị điểm thưởng tương đương.

Hoạt Động Đáng Ngờ. McDonald’s có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp, bao gồm xóa hoặc đình chỉ tài khoản của Người sử dụng và điểm thưởng mà Người sử dụng tích lũy nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành động đáng ngờ nào liên quan đến tài khoản của Người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

 1. tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc lừa đảo
 2. cung cấp hoặc cố gắng cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn, hoặc xuyên tạc McDonald’s hoặc nhà hàng; hoặc
 3. bán, chuyển nhượng, chuyển đổi hoặc mua lại, hoặc đề nghị bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển đổi hoặc mua lại bất kỳ phần thưởng, lợi ích hoặc điểm thưởng ngoài các điều khoản và điều kiện này; hoặc
 4. thu thập quá mức (thông qua lừa đảo hoặc một hình thức khác)

Khác.

Điểm thưởng không có giá trị tiền mặt. Điểm thưởng không được chuyển nhượng.

Điều Khoản Chung.

Người sử dụng chỉ được tạo lập một (1) tài khoản MyMcDonald’s Rewards vào một lần.

Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật khi thay đổi tên, địa chỉ email hoặc các chi tiết khác ngay khi có sự thay đổi. McDonald’s sẽ không chịu trách nhiệm khi Người sử dụng không thực hiện việc cập nhật theo điều khoản này.

McDonald’s bảo lưu quyền kết thúc chương trình Loyalty Program nếu các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó có nghĩa là nó không thể vận hành được nữa

McDonald's bảo lưu quyền không chấp nhận [Ưu đãi Phiếu giảm giá / Phiếu thưởng thân thiết hoặc điểm thân thiết] nếu theo quan điểm hợp lý của mình, Ứng dụng, Phiếu giảm giá ưu đãi / Phiếu thưởng thân thiết hoặc điểm thân thiết] đã bị giả mạo.

Tài khoản sẽ tự động chấm dứt khi chủ tài khoản qua đời. [Points or Loyalty Vouchers] kiếm được nhưng chưa đổi sẽ bị hủy. McDonald’s sẽ đóng tài khoản [MyMcDonald’s Rewards] khi có thông báo về cái chết của chủ tài khoản. McDonald’s sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bất kỳ người nào phải gánh chịu do việc hủy bỏ đó.

McDonald's luôn giữ quyền sở hữu tất cả các tài liệu và quảng cáo liên quan đến [Ưu đãi phiếu thưởng và/hoặc Chương trình khách hàng thân thiết] cùng với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu và quảng cáo cho [Tặng phiếu thưởng và/hoặc Chương trình khách hàng thân thiết] .

Việc tham gia [Chương trình khách hàng thân thiết] đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản này và cách giải thích tương ứng của chúng theo luật và quyền tài phán được quy định tại Việt Nam [bao gồm số tham chiếu cho điều khoản luật và quyền tài phán].

Người sử dụng đồng ý rằng các nội dung sau đây sẽ được coi là hợp lệ khi tham gia vào chương trình Loyalty Program:

 1. bất kỳ giao dịch mua nào (bao gồm thông qua bên thứ ba (tức là eBay)), bán, đề nghị bán, tặng hoặc giao dịch khác với Ứng dụng hoặc [Cung cấp phiếu giảm giá và/hoặc Điểm trung thành] ] trừ khi được cho phép rõ ràng trong các điều khoản này,
 2. bất kỳ việc sử dụng nào cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi được cho phép rõ ràng trong các điều khoản này, đối với quảng cáo của McDonald's, đặc điểm lấy từ quảng cáo đó và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc đối với quảng cáo đó, và
 3. Bất kỳ sự vi phạm nào đối với điều khoản này.

Không có gì trong các điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của Người sử dụng. McDonald's có thể (theo quyết định riêng của mình) từ chối tham gia vào bất kỳ thư từ nào ngoại trừ trường hợp được quy định khác trong các điều khoản này.

Tất cả các hướng dẫn, điều khoản và điều kiện trên bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo nào liên quan đến Chương trình khuyến mãi này là một phần của các điều khoản này mặc dù trong trường hợp có xung đột, các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng so với tất cả các hướng dẫn, điều khoản và điều kiện khác. Các cách diễn đạt đã được định nghĩa ở trên sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong các hướng dẫn, điều khoản và điều kiện khác bất cứ khi nào ngữ cảnh cho phép.

Người sử dụng có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách chọn 'Xóa tài khoản' trong phần Hồ sơ của Ứng dụng. Sau khi xác nhận hủy, tất cả [ưu đãi, Điểm thưởng, Phiếu thưởng] tích lũy trong tài khoản của bạn sẽ hết hạn ngay lập tức. Theo đó, McDonald’s khuyến nghị khách hàng thành viên nên lên kế hoạch cẩn thận cho tất cả các lần hủy để tránh bị mất điểm tích lũy ngoài ý muốn. Sau khi hết hạn, các điểm không thể được hoàn trả.

Người sử dụng mua sản phẩm trực tiếp từ các nhà hàng. Khi Người sử dụng đổi phiếu ưu đãi [hoặc điểm thưởng], Người sử dụng đổi chúng trực tiếp với một nhà hàng, và hợp đồng cung cấp sản phẩm sẽ là giữa Người sử dụng và nhà hàng chấp nhận đơn đặt hàng của Người sử dụng (chứ không phải với McDonald’s hay bất kỳ thành viên nào khác của Hệ thống McDonald’s). Nhà hàng nơi bạn lấy hàng có trách nhiệm chuẩn bị sản phẩm và cung cấp cho bạn. Tập đoàn McDonald’s (là công ty mẹ của McDonald’s), các công ty con, công ty liên kết, người được nhượng quyền, đại lý, đại diện và đại lý của họ cũng như các quan chức, giám đốc và nhân viên của họ cùng nhau là “Thành viên của Hệ thống McDonald’s”.

Về các sản phẩm trong các Dịch Vụ Trực Tuyến. Tất cả các sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng sẵn có tại nhà hàng nơi Người sử dụng nhận đơn đặt hàng. Một số nhà hàng không bán tất cả các sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm và bao bì trên các dịch vụ trực tuyến chỉ là ví dụ và có thể không giống với sản phẩm hoặc bao bì bạn nhận được từ một nhà hàng. Sự khác biệt có thể là do màn hình hiển thị màu sắc của thiết bị hoặc các yếu tố như thành phần được sử dụng, nhà cung cấp, khu vực của quốc gia và mùa trong năm.

Về giá cả trong đặt hàng. Mỗi nhà hàng tự xác định giá của mình một cách độc lập và áp dụng độc lập thuế suất bán hàng tại địa phương hoặc bất kỳ khoản phí nào theo yêu cầu của pháp luật. Giá đã bao gồm thuế bán hàng và dịch vụ tại Việt Nam. Một số ưu đãi và giá cả có thể không có sẵn cho tất cả các đơn đặt hàng tại tất cả các địa điểm. Trong trường hợp Người sử dụng phát hiện ra lỗi trong giá của sản phẩm được tính cho mình, vui lòng liên hệ với nhà hàng nơi Người sử dụng đã mua sản phẩm để yêu cầu hoàn lại tiền chênh lệch.

Hoàn tiền và quyền lợi người tiêu dùng. Nếu Người sử dụng muốn yêu cầu hoàn lại tiền vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc sản phẩm không đạt yêu cầu hoặc vì các lý do khác, vui lòng liên hệ với nhà hàng nơi bạn đã mua sản phẩm về bất kỳ khoản hoàn trả nào dành cho Người sử dụng. Các quyền hợp pháp của Người sử dụng về mặt này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì trong các điều khoản này.

 1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ GIẤY PHÉP

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ của McDonald’s. Bất kỳ và tất cả các quyền trong các Dịch Vụ Trực Tuyến đều và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của McDonald’s hoặc người cấp phép của McDonald’s. Để rõ ràng, “các Dịch Vụ Trực Tuyến” bao gồm bất kỳ và tất cả nội dung trên các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, dữ liệu phần tổng hợp, phần mềm, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại, âm thanh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “nội dung”) cũng như bất kỳ phần nào của dịch vụ trực tuyến. Các dịch vụ trực tuyến được cấp phép, không bán cho bạn. Không có nội dung nào trong các điều khoản này có ý định chuyển bất kỳ quyền nào như vậy cho hoặc trao bất kỳ quyền nào như vậy cho bạn. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền của McDonald’s hoặc các bên cấp phép của McDonald’s

Sử dụng các Dịch Vụ Trực Tuyến. Tùy thuộc vào các điều khoản này, Người sử dụng được cấp giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng các dịch vụ trực tuyến chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn theo các điều khoản này. Để làm rõ, “Sử dụng” bao gồm quyền truy cập, tương tác và hiển thị. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn theo ngụ ý hay cách khác, ngoại trừ giấy phép và quyền mà các điều khoản này cấp cho bạn một cách rõ ràng. McDonald’s bảo lưu tất cả các quyền khác.

Thông tin nhãn hiệu. Nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các yếu tố đồ họa, bao gồm giao diện xuất hiện trên các dịch vụ trực tuyến, là các nhãn hiệu hoặc trang phục thương mại đặc biệt và được bảo vệ của McDonald’s hoặc người cấp phép. Các dịch vụ trực tuyến cũng có thể chứa nhiều tên, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 1. ĐỀ TRÌNH YÊU CẦU VÀ Ý TƯỞNG

Phản hồi từ Người sử dụng. Một số dịch vụ trực tuyến có thể cho phép Người sử dụng gửi nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa, ảnh, câu hỏi, khiếu nại hoặc thông tin khác được đăng hoặc truyền đạt tới McDonald's thông qua các dịch vụ trực tuyến (gọi chung là "bài gửi"). Người sử dụng hiểu rằng bằng cách gửi bất kỳ thông tin nào cho McDonald's thông qua các dịch vụ trực tuyến, bạn cấp cho McDonald's giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, cấp phép lại cho người khác, sửa đổi, dịch, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của, hiển thị công khai và thực hiện công khai các nội dung gửi, bao gồm sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không có sự chấp thuận hoặc bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác, bao gồm sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không có sự chấp thuận từ hoặc bồi thường cho Người sử dụng hoặc bất kỳ người nào khác. McDonald’s sẽ không bắt buộc phải coi bất kỳ nội dung gửi nào là bí mật.

Ý tưởng không mong muốn. Chính sách của McDonald’s là không xem xét các ý tưởng không được yêu cầu. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao việc Người sử dụng dành thời gian xem xét McDonald’s nhưng chúng tôi không thể xem xét các ý tưởng mới từ bên ngoài hệ thống McDonald’s. Người sử dụng từ bỏ một cách rõ ràng bất kỳ và tất cả các khiếu nại đối với McDonald’s và các Thành viên của Hệ thống McDonald’s liên quan đến việc McDonald’s xem xét, sử dụng hoặc phát triển bất kỳ sản phẩm, thiết kế, khái niệm hoặc tài liệu nào khác tương tự hoặc giống hệt với nội dung Người sử dụng gửi hiện tại hoặc trong tương lai. Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp của McDonald để biết thêm thông tin.

 1. CHẤP NHẬN VÀ HẠN CHẾ KHÁC

Chấp nhận và hạn chế khác. Đối với các dịch vụ trực tuyến (bao gồm nội dung), Người sử dụng không được

 1. Sử dụng các dịch vụ trực tuyến cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này;
 2. Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác;
 3. Cố gắng giành quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu đối với các dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả nội dung;
 4. Sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, tiết lộ, tải lên, đăng hoặc truyền các dịch vụ trực tuyến dưới bất kỳ hình thức thương mại nào;
 5. Thuê, cho thuê, bán, cấp phép phụ, cho mượn, dịch, hợp nhất, điều chỉnh, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các dịch vụ trực tuyến hoặc kết hợp chúng với hoặc kết hợp chúng vào bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ nào khác;
 6. Tháo rời, dịch ngược, thiết kế đảo ngược, sao chép ở định dạng mã nguồn hoặc mã đối tượng hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên các dịch vụ trực tuyến;
 7. Chuyển giao, cung cấp, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu các dịch vụ trực tuyến vi phạm lệnh cấm vận, xử phạt thương mại hoặc các luật và quy định về xuất khẩu hoặc kiểm soát công nghệ khác; bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không (i) sống ở quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; hoặc (ii) được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Hoa Kỳ];
 8. Sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ công nghệ hoặc hệ thống tự động trái phép nào để truy cập các dịch vụ trực tuyến hoặc trích xuất nội dung từ các dịch vụ trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập dữ liệu, rô-bốt, trình quét màn hình hoặc trình đọc ngoại tuyến;
 9. Cố gắng vô hiệu hóa, làm hỏng, quá tải, làm suy yếu hoặc giành quyền truy cập trái phép vào các dịch vụ trực tuyến, mạng McDonald’s hoặc bất kỳ tài khoản người dùng nào được liên kết với các dịch vụ trực tuyến.
 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA McDONALD’S

Giới hạn trách nhiệm của McDonald’s. McDONALD'S, CÁC NHÀ HÀNG CỦA MÌNH, HOẶC BẤT KỲ THÀNH VIÊN NÀO KHÁC TRONG HỆ THỐNG McDONALD'S SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI TRONG KINH DOANH, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐIỂN HÌNH HOẶC NGẪU NHIÊN, BAO GỒM DỮ LIỆU BỊ MẤT, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TÀI SẢN THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH NGOÀI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN. KHÔNG CÓ GÌ NÀO TRONG PHẦN NÀY DÀNH CHO GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA McDONALD ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRONG PHẠM VI DO SỰ SƠ CỨU, TUYỆT VỜI CỦA RIÊNG McDONALD HOẶC HÀNH VI SAI LẦM CÓ CHỦ Ý HOẶC PHẠM PHÁP LUẬT GÂY RA. NGOÀI RA, KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG PHẦN NÀY DÀNH CHO GIỚI HẠN HOẶC THAY ĐỔI CÁC QUYỀN CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI TIÊU DÙNG MÀ KHÔNG THỂ GIỚI HẠN HOẶC THAY ĐỔI THEO LUẬT HIỆN HÀNH. McDonald’s bảo lưu tất cả các quyền hợp pháp để thu hồi thiệt hại hoặc các khoản bồi thường khác theo các điều khoản này hoặc khi được pháp luật cho phép.

McDonald’s cung cấp các dịch vụ trực tuyến “AS-IS” và không có bất kỳ bảo đảm nào. Các dịch vụ trực tuyến có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc sai sót. McDONALD’s CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. McDONALD'S TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. McDONALD'S KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ RẰNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC RẰNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM TOÀN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN CỦA BẠN. BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI McDONALD'S VÀ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỆ THỐNG McDONALD'S VỀ SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG CHÚNG. GIỚI HẠN KHẢ NĂNG CỨU HỘ NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÁC BÊN.

Dịch vụ của bên thứ ba. Các dịch vụ trực tuyến có thể liên kết đến hoặc cho phép Người sử dụng sử dụng các trang web của bên thứ ba, tài liệu có thể tải xuống, nội dung, mạng xã hội hoặc các dịch vụ kỹ thuật số khác (gọi chung là “các dịch vụ của bên thứ ba”). Các bên thứ ba này có thể có các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách quyền riêng tư riêng mà bạn nên xem xét và hiểu trước khi sử dụng chúng. McDonald’s không xác nhận và không liên kết với bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba này. McDONALD’S VÀ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỆ THỐNG McDONALD’S KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀY.

Các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. McDONALD’S VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC TRONG HỆ THỐNG McDONALD’S KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC McDONALD’S KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO CỦA MÌNH THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA MCDONALD’S. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, thì các nghĩa vụ của McDonald’s theo các điều khoản này sẽ bị đình chỉ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; và McDonald’s có thể, nhưng không bắt buộc, nỗ lực hợp lý để tìm ra giải pháp theo đó các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này có thể được thực hiện bất chấp sự kiện này.

Làm thế nào chúng tôi giải quyết tranh chấp. Người sử dụng đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào (dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hay cách khác) mà Người sử dụng có thể có với McDonald’s phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ trực tuyến hoặc các điều khoản này sẽ chỉ được giải quyết bằng phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc của tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 1. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CỦA APPLE

Các điều khoản này kết hợp và bổ sung cho các điều khoản và điều kiện của Apple, Inc. (“Apple”) (có tại http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), bao gồm cả Người sử dụng cuối của ứng dụng được cấp phép các điều khoản trong đó (“các điều khoản của Apple”). Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ trực tuyến thông qua ứng dụng Apple (“Ứng dụng Apple”), bạn cũng thừa nhận và đồng ý:

 1. Apple hoàn toàn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ hoặc bảo trì nào liên quan đến Ứng dụng Apple. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo trì hoặc hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng Apple, vui lòng liên hệ với McDonald’s, không phải Apple, sử dụng các chi tiết Dịch vụ hỗ trợ ở trên;
 2. trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các điều khoản này, mọi khiếu nại liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng Ứng dụng Apple là giữa bạn và McDonald’s (chứ không phải giữa bạn hoặc bất kỳ ai khác và Apple); Và
 3. trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba rằng việc sở hữu hoặc sử dụng của bạn (theo các điều khoản này) Ứng dụng Apple vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, Apple sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với bạn liên quan đến khiếu nại đó;

Nếu Ứng dụng Apple mà Người sử dụng đã mua không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào áp dụng cho Ứng dụng đó, bạn có thể thông báo cho Apple, Apple có thể hoàn trả giá mua Ứng dụng Apple cho bạn theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của Apple. Theo điều đó và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Apple không đưa ra hoặc ký kết bất kỳ bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản nào khác liên quan đến Ứng dụng Apple và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ khiếu nại, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào của bất kỳ bản chất nào liên quan đến Ứng dụng Apple hoặc do bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng Ứng dụng Apple hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào trong đó.

 1. KHÁC

McDonald's không tuyên bố rằng các dịch vụ trực tuyến là phù hợp hoặc có sẵn bên ngoài VIỆT NAM. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến từ các địa điểm khác, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp VIỆT NAM, bất chấp mọi nguyên tắc xung đột pháp luật. Người sử dụng đồng ý không hủy ngang với quyền tài phán duy nhất của tòa án liên bang và tiểu bang tại VIỆT NAM đối với các mục đích của bất kỳ hành động pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc các dịch vụ trực tuyến.

Mặc dù các điều khoản này chi phối các dịch vụ trực tuyến như giữa McDonald's và Người sử dụng (và mặc dù Apple không phải là một bên của , và không có Thành viên nào khác của Hệ thống McDonald's là các bên của các điều khoản này), Apple và các Thành viên khác của Hệ thống McDonald's là bên thứ ba bên hưởng lợi theo các điều khoản này và sẽ có quyền thực thi chống lại Người sử dụng những quyền mà McDonald's nắm giữ theo các điều khoản này trong phạm vi các điều khoản đó có thể liên quan đến họ; không có người thụ hưởng thứ ba nào khác theo các điều khoản này.

Các điều khoản được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mọi bản dịch của các điều khoản sang ngôn ngữ khác được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa hai bên, phiên bản tiếng Việt sẽ kiểm soát.

Khi chấm dứt các điều khoản này hoặc khi bạn cho phép sử dụng các dịch vụ trực tuyến, tất cả các quyền được cấp cho Người sử dụng theo các điều khoản sẽ chấm dứt; tuy nhiên, các điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc Người sử dụng sử dụng trước các dịch vụ trực tuyến và bất kỳ điều gì liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng đó. Sau khi chấm dứt, tất cả các quyền của McDonald's và các Thành viên khác của Hệ thống McDonald's, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu và giấy phép trong các điều khoản này sẽ vẫn tồn tại, cũng như tất cả các hạn chế sử dụng, tất cả các giới hạn về trách nhiệm pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm, và tất cả các Phần 9 (“Cách chúng tôi giải quyết tranh chấp”).

Mỗi điều khoản và điều kiện trong các điều khoản này đều có thể tách rời và hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số đó là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Nếu McDonald's không kiên quyết yêu cầu Người sử dụng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này, hoặc nếu McDonald's không thực thi các quyền của mình đối với Người sử dụng, hoặc trì hoãn việc thực hiện như vậy, điều đó không có nghĩa là McDonald's đã từ bỏ các quyền của mình đối với Người sử dụng và sẽ không có nghĩa là rằng Người sử dụng không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó.

McDonald’s có thể chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho một tổ chức hoặc thực thể khác, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của Người sử dụng hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này. Người sử dụng chỉ có thể chuyển quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho người khác nếu McDonald’s đồng ý bằng văn bản.