Giáng Sinh ngập tràn quà tặng với Combo Quà Đông

Giáng Sinh ngập tràn quà tặng với Combo Quà Đông

Chương trình áp dụng từ 05/12/2019 đến 03/01/2020 trên toàn hệ thống McDonald's

 

Thông tin chi tiết về Combo quà Đông:

 

 • Combo Đông ăn vặt (89,000VND) Tặng 1 lon Coca Cola Plus
  • 1 khoai siêu to khổng lồ
  • 1 phần gà viên McNuggets 6 miếng
  • 2 nước ngọt size medium (Fanta, Coca Cola, Sprite)

    
 • Combo Đông 2 người dành cho fan bánh burger (175,000VND) Tặng 2 lon Coke Plus
  • 1 Khoai siêu to khổng lồ
  • 1 bánh burger Big Mac 
  • 3 miếng gà McWings 
  • 2 nước ngọt size medium (Fanta, Coca Cola, Sprite)

    
 • Combo Đông 2 người dành cho fan gà rán giòn da thấm thịt (175,000VND) Tặng 2 lon Coke Plus
  • 1 khoai siêu to khổng lồ
  • 3 miếng gà rán giòn da thấm thịt
  • 1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
  • 2 nước ngọt size medium (Fanta, Coca Cola, Sprite)

    
 • Combo Đông 3 dành cho fan bánh burger (255,000VND) Tặng 1 bộ đồ chơi mô hình gỗ
  • 1 khoai siêu to khổng lồ
  • 1 khoai chiên size medium
  • 1 bánh burger Big Mac
  • 1 bánh burger Cheeseburger Deluxe
  • 1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
  • 3 miếng gà McWings 
  • 3 nước ngọt size medium (Fanta, Coca Cola, Sprite)

    
 • Combo Đông 3 dành cho fan gà rán giòn da thấm thịt (255,000VND) Tặng 1 bộ đồ chơi mô hình gỗ
  • 1 khoai siêu to khổng lồ
  • 1 khoai chiên size medium
  • 5 miếng gà rán giòn da thấm thịt
  • 1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
  • 3 nước ngọt size medium (Fanta, Coca Cola, Sprite)

Số lượng quà tặng có hạn - chương trình có thể kết thúc sớm khi hết quà tặng.