Cách dùng khuyến mãi trên ứng dụng McDonald's

Cách dùng khuyến mãi trên ứng dụng McDonald's

Tất cả các khuyến mãi của McDonald's được lưu trong phần khuyến mãi trên ứng dụng. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật và sử dụng những khuyến mãi mới nhất.

Để sử dụng khuyến mãi, bạn cần đến nhà hàng. Lựa chọn khuyến mãi bạn muốn sử dụng, đưa cho nhân viên trước khi gọi món để được áp dụng.

Một số khuyến mãi được áp dụng riêng cho dịch vụ giao hàng McDelivery sẽ được ghi chú trong thông tin của những khuyến mãi đó