Phần ăn Cơm thịt gà chiên

combo

Phần ăn Cơm thịt gà chiên

46,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo