Phần ăn Cơm phi lê gà cay

combo

Phần ăn Cơm phi lê gà cay

90,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo