Phần ăn Cơm gà rán

combo

Phần ăn Cơm gà rán

46,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo