Lịch hoạt động McDonald's mùa Tết 2021

Lịch hoạt động McDonald's mùa Tết 2021

1. Các nhà hàng mở cửa suốt Tết Nguyên Đán:

 

2. Các nhà hàng khu vực Hồ Chí Minh:

3 Các nhà hàng khu vực Hà Nội: