Khoai Tây Chiên (size nhỏ)

Khoai Tây Chiên (size nhỏ)

Khoai tây chiên lừng danh thế giới.

15,000 VNĐ

McDelivery