Khoai Tây Chiên  (size lớn)

Khoai Tây Chiên (size lớn)

Khoai tây chiên lừng danh thế giới.

35,000 VNĐ

McDelivery