HOT!!! Gà Giòn Cay McDonald's - Giá chỉ 1K HOT!!! Gà Giòn Cay McDonald's - Giá chỉ 1K

HOT!!! Gà Giòn Cay McDonald's - Giá chỉ 1K

Chương trình khuyến mãi gà rán giòn cay McDonald’s 1000 đồng bắt đầu từ ngày 16/06/2020 đến ngày 22/06/2020, dành cho 7,000 khách hàng đầu tiên trên ứng dụng săn ưu đãi McDonald's. 
Tải ứng dụng săn ưu đãi McDonald’s tại: http://bit.ly/McDonalds-App
---------------------------------------
1. Chương trình chỉ áp dụng tại cửa hàng hoặc mua mang về trên toàn hệ thống McDonald’s Việt Nam đến 22/6/2020 từ 10g sáng
2. Khách hàng tải ứng dụng săn ưu đãi McDonald's để nhận khuyến mãi.
3. Khuyến mãi áp dụng trên hóa đơn bất kỳ. Mỗi thiết bị sẽ được nhận khuyến mãi một lần. Mỗi lần nhận tối đa một miếng Gà Giòn Cay McDonald's. Mỗi ngày tối đa 1000 miếng gà.
4. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến 
5. Chương trình không áp dụng trên ứng dụng giao hàng McDelivery