Phần ăn EVM Burger Gà Mayo

combo

Phần ăn EVM Burger Gà Mayo

79,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo