Phần ăn EVM Burger Bò Phô-mai Đặc biệt

combo

Phần ăn EVM Burger Bò Phô-mai Đặc biệt

69,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo