Phần ăn EVM Burger Bò miếng lớn Phô-mai Đặc biệt

combo

Phần ăn EVM Burger Bò miếng lớn Phô-mai Đặc biệt

105,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo