Phần ăn EVM Burger Bò miếng lớn phô-mai

combo

Phần ăn EVM Burger Bò miếng lớn phô-mai

95,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo