Phần ăn EVM Burger 2 lớp Bò Big Mac

combo

Phần ăn EVM Burger 2 lớp Bò Big Mac

99,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo