Phần ăn cơm thịt nướng ốp la

combo

Phần ăn cơm thịt nướng ốp la

66,000 VNĐ

McDelivery

Phần ăn bao gồm:

Các món trong combo